top of page

תנאי שימוש באתר ותקנון

כללי
PersonalEat  עובדת בשיתוף עם חברת Cell Science Systems  שהינה מעבדה קלינית מיוחדת המפתחת ומבצעת בדיקות מעבדה באימונולוגיה ובביולוגיה של התא, ובכללם בדיקת Alcat הבודקת רגישות למזון ולכימיקלים.
פרסונלאיט מספקת שרותי איבחון מתקדמים בהתאמה אישית.
השימוש באתר ובשירותים כפופים לתנאים המפורטים בתנאי השימוש להלן, מדיניות הפרטיות וכתב הויתור וההסכמה המופיעים באתר החברה (כולם יחדיו להלן "תנאי השימוש"). תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר, אך ככל שרלוונטי הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

תנאי השימוש
 

על ידי שימוש באתר ובשירותים אני מסכים ומאשר את תנאי השירות.
אני מסכים ומאשר שפרסונלאיט תתייחס לשימוש שלי באתר או בשירותים כקבלת תנאי השימוש מנקודה זו ואילך.
למעט אם נאמר אחרת באופן מפורש בתנאי שימוש אלו, תנאי השימוש יחולו על כל שימוש באתר ובשירותים, לרבות אך לא רק, אינטראקציה עם האתר, רישום לאתר או שימוש בחשבון באתר, העלאת נתונים או תוכן אחר על ידך לאתר, הזמנת בדיקות מהאתר, או טלפונית ע"י נציגי פרסונלאיט, העלאת גרסה דיגיטלית של תוצאות המעבדה שלך, וקבלתך את תוצאות המעבדה באתר או בדרך אחרת אונליין.
בנוסף, בעת השימוש באתר ובשירותים מסוימים אתה כפוף לכל ההנחיות והכללים החלים על שירותים אלו כפי שיפורסמו מעת לעת.
פרסונלאיט עשויה להציע שירותים נוספים מעת לעת שיהיו כפופים לתנאים שונים של שימוש מתנאי שימוש אלו, כפי שיצוין במפורש במקרים אלו.
 

השירותים
אתר פרסונלאיט עוסק בנושאים הקשורים לבריאות. כל התוכן הכתוב באתר והסרטונים באתר נועדו לשם מתן מידע כללי בלבד, ואינם מהווים המלצה רפואית או תחליף לייעוץ רפואי או לייעוץ מטפל מוסמך. בדיקת אלקט אינה בדיקת איבחון רפואית ואינה מהווה תחליף לייעוץ רפואי.  ניתוח המעבדה כולל את התגובות הביולוגיות החיסוניות של תאי הדם הלבנים. בדיקת אלקט אינה מודדת אלרגיות למזון  (מסוג  IgE).  אם אתה חושד או סובל מאלרגיות למזון, עליך לפנות לעזרתו של מומחה לאלרגיה, מכיון שתגובות אלה יכולות להיות חמורות.
יש להיוועץ בגורם רפואי מוסמך לפני ביצוע שינויים בתזונה או באורח החיים.
דגימות הדם נשלחות למעבדות של  Cell Science Systems בחו"ל.

 

אתה מסכים ומאשר בזאת לקבל מפרסונלאיט שירותי מידע רפואי או פרה רפואי באמצעות רשת האינטרנט, ו/או באמצעות שיחה טלפונית, ו/או באמצעות פגישה עם נציג באחת מהקליניקות.. מובהר לך כי המידע יוצג באתר ו/או בחשבון הדוא"ל הפרטי שלך,  ויכלול תוצאות של בדיקות רפואיות, נתונים רפואיים הנוגעים אליך ומידע רפואי כולל או מקצועי רלוונטי אחר. אתה מסכים ומתחייב ללא כל תנאי כי מידע רפואי הנוגע אליך יוצג בחשבונך ו/או ברשת האינטרנט.
המשתמש מצהיר כי הינו מודע לעובדה כי המידע הרפואי הינו בגדר מידע רגיש המוגן על פי חוק וכי הוא מועבר באמצעות האינטרנט.

 

אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל שירות חדש המוצע באתר וכל תכונה חדשה המשפרת את השירות הנוכחי יהיו כפופים לתנאי שירות אלו. אתה מצהיר ומסכים כי החברה יכולה להפסיק, באופן זמני או קבוע, מתן שירותים מסוימים, במלואם או בחלקם, לך או לכלל המשתמשים, על פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה, ללא הודעה מוקדמת.
 

מדיניות רכישת בדיקה
פרסונלאיט רשאית לשנות את מחירי השירותים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנת הבדיקה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.
כדי שנוכל לספק לך את הבדיקות שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח הבדיקות ולחיובך.
 

מדיניות וזמני קבלת תשובות
דגימת הדם תועבר אל מעבדות Cell Sciense Systems בחו"ל בהתאם לנהלי החברה. תוצאות הבדיקות בתוספת מסמכים שונים ישלחו לחשבון המייל שלך בהתאם ללוח הזמנים הצפוי, בין 10 ועד 14 יום מהגעת הדגימה למעבדה בחו"ל.
 

ביטול עסקה ומדיניות החזרות
העסקה מבוצעת מיד עם קבלת התשלום בין אם ע"י נציג פרסונלאיט, או בתהליך רכישה אונליין.
ככלל ביטול עסקה ייעשה עד 12 שעות מלקיחת הדם בקליניקה.
הודעה על הביטול תשלח בכתב בדואר אלקטרוני לפרסונלאיט או ישירות טלפונית לקליניקה המבצעת את הבדיקה.
כספך יוחזר לך תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט עלות השילוח לחו"ל ודמי ביטול בשיעור 5% או  100 ש"ח, הנמוך מבינהם.
לא ניתן לבטל עסקה מאוחר יותר מ 12 שעות ממועד לקיחת הדם בקליניקה.

 

אחריות והגבלת אחריות
אתה מצהיר כי תשלום הנגבה במסגרת השירות הינו כנגד שירות בדיקת הדם ואינו מותנה בדרך כלשהי בתוצאה. אשר על כן אתה מסכים לכך שלא תהיה זכאי להשבה כלשהי של תשלום או לכל פיצוי אחר בגין תוצאה כלשהי או השפעת התוצאה או על בריאותך הכללית.

 

אתה מאשר ומסכים כי האתר והשירותים ניתנים לך במצב כמות שהם (As Is) ואתה מסכים ומאשר כי פרסונלאיט, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, והפועלים מטעמה, לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא (ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד) שנגרם לך או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שאתה עושה, במישרין או בעקיפין, באתר ובשירותים או בהסתמכותך עליו, על תוצאות הבדיקה או על ההמלצות האישיות.
אתה מסכים ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי פרסונלאיט או מי מטעמה בגיל כל נזק ובכלל זה לנזק שנגרם עקב השימוש בשירותים והמידע המוצע באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ושניתן במסגרת השירותים ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אתה מסכים כי לגבי כל עניין העולה עקב השימוש בשירותים, באחריותך המלאה לערוך בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידה שהנסיבות מצריכות זאת, לרבות לגבי המידע שנמסר לך על ידינו.
בכל מקרה שהוא, תקרת האחריות של פרסונלאיט הינה בגובה המחיר ששולם עבור השירותים.

bottom of page